Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, okres Považská Bystrica

Miesto v okres Považská Bystrica

V okres Považská Bystrica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Považská Bystrica:, 1 z 17

DolnáKulichovská, Luhy pod stráňou, Nivky, Podhorie, Pod Strane, Lazy, V brehoch, Predné nivy, Pri kostole, Nad Zálužím, Dlhé lánce, Hájik, Dolné lánce, Vrchpotočie, Pod Stráne, Za richtárskym, Šafranica, Nad lopatou, Pod Stráňou, Kopánky, Na háji, Zápotočie, Dolná Kopánka, Pod lánmi, Na Kosákovom, Lánce, Záhrady, Rieky, Hony, Nad cintorínom, Tomanov laz, Pačkova Janovka, Dlžiny, Pod Drahošovou, Podhájčie, Nad Hájikom, Nadrečie, Včelín, Brezie, Potoky, Kľučina, Liškov laz, Uhliska, Vaškov laz, Nivy, Trnov laz, Medzi Dráhami, Štepnica, Hrbotina, Duhlisko, Vrchy, Kvášov, Úvoz, Naklo, Pod Zákopou, Úvoz pri Trstenci, Dužiny, Bocanka, Horekončie, Haladejova Štepnica

Miesto, okres Považská Bystrica:, 2 z 17

Majer, Belašska kopanica, Šuvarova, Na vieskach, Jeluchovo, Na priečnici, Pod Drieňovkou, Mrazská jama, Janovy, Kutik, Dolina, Žlaby, Škrobina, Podvažie, Belašský laz, Tomanovská kopanica, Dedovec, Hliny, U Hradnanských, Úpotočie, Matušsky lažtek, Lúčky, Považské strojárne, Za Kalváriou, Matúšky-Galanovec, Pod hájom, Predborie, Za Diely, Skalky, Riedka, cestný prepust, Rybárikovo, Rúbaná, Medvedinec, Kolárovci, Kondrkovci, Lučanovci, Šulavovci, Šikovci, Matejkovci, Richtárovci, Rarovci, Kopcovci, Lamošovci, Kubovci, Zorenovci, Kohútovce, Bracinovci, Kopincovci, Pri chate, Rudašov, Chochlovci, Modlatín-ústredie, Nad sadmi, Bakalovci, Fuzovci, Patákovci, Hrkotovci, Adamovci, Jantulovci

Miesto, okres Považská Bystrica:, 3 z 17

Siahovci, Juričkovci, Panákovci, Vlčkovci, Packovci, Hehejovci, Pupkovci, Krapka, Bobočkovci, Kľuchovci, Pri kostole, Gacovci, Moravkovci, Orgoňovci, Zigovci, Končina, Kališovci, Marálovci, Borsenovci, Haškovci, Kulincovci, Usudička, Kostrbovci, Koniakovce, Vlkovci, Kaniakovci, Solanovci, Pipošiarovci, Holbovci, Kurejovci, Hapovci, Papradňanovci, Malenovci, Ragulovci, Abovce, Dubová nad Bahnom, Hluškovci, Haluškovci, Bradelné, Urgošovci, Kurtin, Kuchtovci, Figľovce, Máčkovci, Pavlovci, Hrdinov, Hamarovci, Repovci, Prieseky, Zemanovci, Cabajoci, Jurekovci, Ryliak, Pobočkovci, Gašparovci, Vajdovce, Behno, Hujkovci, Kapitánovci, Končitkovci

Miesto, okres Považská Bystrica:, 4 z 17

Vajdovci, Puchrovci, Bakalíkovci, Bridovci, Bubenovci, Lilovci, Záhradky, Hlavy, Ondrišovci, Niva, Paseky, Zácestie, Zástranie, Strážisko, Lazy, Javoríčie, Gumovci, Belejovci, Pánske briežky, Santusovci, Nácestie dielec, Pred Ostravicou, Pavlíkova Dolinka, Bibišovci, U Grupačov, Suchá, Horné Bučkové, Macháčovci, Matejovci, Tomášová, U Žbodákov, Chumchálovci, Dolné Bučkové, U Matejov, Dolná Kržeľ, U Lapatov, U Kafríkov, Žihľavy, Pri škole, U Hruškov, Lejbišovie Dolinka, Hriadky, Pavlovci, Bartkovci, Dráhy, Pri Skale, Pilátovce, Balúchovci, Veľký Modlatín, Dolný Grúnik, Levčovci, Balážov, Martinovci, Chuchmákovci, Pod Hôrkou, Pred Ostravicami, Rýdzov, U Bašov, Dukátovci, U Harišov

Miesto, okres Považská Bystrica:, 5 z 17

Holov, Rydzov, Pod Suchou, Hanajovci, Lúky, Horekopčie, Pod Hlbočou, U Fulierov, Košiare, Záhrady, Hrošovce, Lukovie, Pod Holým vŕškom, Ulahel, Pod Plešovcom, Kopánky, Horné nivy, Vrchová, Záhorčie, Pod Kremnicou, Záriečie, Za hôrkou, Prieložky, Jelšie, Pod Koškovcom, Záhony, Povrázky, Pod Juričkech lazmi, Laz, Vrch dolinka, Kolónia, Lúky, Tarohovci, Palkovci, Nadgodie, Biele vŕšky, Kuvička, Múdry grunt, Dolné Horevsie, Za Pasienčie, Ľachkovie Dolinka, Nad vápenkou, Pod Dupnou, Jamy, Pod Stošínom, U Salajov, Dolné Lúky, Horný Križovec, Horné Horevsie, Podžlabie, Bielech záhumnie, Ďurkovice, Pod Skotnou, Horný Vrch, Pod skalou, Podrúbane, Nadplotie, Kresania, Pod úvozie, Mlynište

Miesto, okres Považská Bystrica:, 6 z 17

Chmelisko, Hudkovské lúčky, Pastovník, Svetlince, Pastorkovo, Podkružie, Lúky, Lazy, Predné hony, Hájiky, Potoky, Salašek, Pod dielom, Potoky, Na skale, Kopánky, Záhorčie, Kopanice, Na hájiku, Hájek, Pod čierne, Potoky, Bôrová, Medziháje, Líščia dolina, Medvedia skala, Dolný Križovec, Riečica, Turkoviech, Nad hradskou, Horekončie, Strihovské, Podlipie, Za železnicou, Nadovsie, Pri hájove, Sihôtky, Druhé pole, Sihoť, Dolný háj, Chríby, Kopanice, Lúky, Kopánky, Horné pole, Zábrezie, Pod Hoľazňami, Zamanínie, Kobelia, Predné hony, Tretie pole, Dúbravy, Kiahnina, Dolné Lúčky, Radvaň, Konské, Dúbravy, Hriadky, Horné lúčky, Drahy

Miesto, okres Považská Bystrica:, 7 z 17

Nad Červencom, Pasienky, Záhradište, Ziemky, Úvozy, Lazište, Úvozy, Dolinky, Pod Konským, Holazné u Rašova, Pod Lazišťom, Kulhinec, Baškovec, Zákružie, Nadtepličie, Za štrekou, Lipie, Vysoká, Zálipie, Lipkova, Kremení, Prielohy, Hrb, Zadné lazy, Dolné záhumnie, Predné lány, Poddubovčie, Borie, Na rúbaniskách, Kopšovec, Háje, Ulahlisko na Chribe, Uvoz, Pod Kopanou, Lazy, Pod salaškami, Vrchpotočie, Kravince, Podhajčie, Rúbanisko, Doliny, Nivky, Janová, Medzi jarkami, Žlabiny, Pod lipkovou, Nad Drezákom, Dlhé lúky, Jama, Šibeničné, Uhliská, Urbanová, Bystré, Kúty, Skotňa, Skala Rohatá, Na jamách, Humenec, Kúty, Ivanova

Miesto, okres Považská Bystrica:, 8 z 17

Horné lúky, Pieskova, Strzeniska, Široká, Mravuštie, Salášek, Prihlavky, Žadovce, Vrch Prevrat, Pod krížnym, Bučovec, Hlodky, Nadhumenie, Chrástky, Zajarčie, Tŕpkové, Sedlo a Kruh, Dolina, Predný Mondecký laz, Podborie, Dielnica, Medzihorie, Zadné zahorčie, Pri strážnom domčeku, Lánček, Vlčkova, Háj a Gambove, Trstnica, Hlboké, Pod krížom, Pod Hradištie, Diely, Kopanice, Sigôtky, Za bukovinou, Hončeky, Prieseky, Predné lány, Predné lúky, Stránie, Pekaríky, Kopec Jasenica, Šiková, Zadna košela, Pred Bormi, Kosakove, Do lazov, Sklady, Kopatiny, Doliny, Chrástka, Pod Skalicami, Laz pod Hájom, Príhlavky, V psej, Zasyp, Maližná dolina, Za Nivkou, Pod Úvozom, Pod ostrým

Miesto, okres Považská Bystrica:, 9 z 17

Prašnica, Kraviak, Šamierova kopanica, Lazy pod Makytou, Nad Haptajom, Vrch Diel, Prostredné lány, V hájoch, Pod vŕškom, Pod dubím, Salašky, Vrchoviny, Babušovské, Dedkovo, V húšťach, Vražiny, Dlhé hony, Dávidovo, Močiare, Hriadky, Smrekovec, Kruhy, Lúky, Laz, Miškech laz, Zadné zahumnie, Podstránie, Mokradza, Nad podprievalom, Špalkovská kopanica, Sedlisk, Zábreh, Zadné Lazy, Vavrincová, Proti Paseckej skale, Pod Ivanovou, Záchrastie, Obora, Záhumnie, Lazy, Hlavy, Nad sadmi, Zadné Melkovy, Kúty pri Moštenci, Vápenky, Tomanovský vrch, Podhorčie, Pod Táračkou, Sedlište, Medzijarčie, Dolná lúka, Rybarovské, Horné lánce, Dlhý diel, Noviny, Na lánoch, Uľahle, Prúdy, Záchrastie, Nalúčie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 10 z 17

Zadné Kopanice, Kalný laz, Vysoké, Dolinky pri Kráľovke, Kozín, Hlboká, Na kopanici, Pohorela, Nad Kondorkom, Okolo zámku, Horná Kopánka, Na skalkách, Pod Chudým, Blízke Závršie, Dielne lány, Horný háj, Za Prevratom, Podmelkovym, Na háje, Závažie, Pažitie, Podkraviak, Hrby, Záhradky, Prieloha, Pod Manínom, Ravice, Záhajčie, Cesnátka, Nad hore Končie, Podzemie, Prostredné lánce, Hvozdie, Predné hriadky, Predna košela, Pod Strachovnicu, Zákopa, Drahošova, Zadný Mondecký laz, Pri mlyne, Noviny, Janova dolina, Pod Hoľazňami, Pod Kalinou, Podlazie, Pod Skalkou, Zadné Bukoviny, Pod skladom, Rybarovske, Slatiny, Poduhlište, Kopanice, Chrasť, Radová, Ploštiny, Ivanka, Medziskalie, Brezovice, Udiča, Za Úvozom

Miesto, okres Považská Bystrica:, 11 z 17

Lánce, Prostredné nivy, Nad Zápotočím, Podcestie, Nad lipou, Medzi lazom, Štepnica, Holé vrchy, Nad mlynom, Breziny, Cerova, Stodolisko, Horné dielnice, Stran, Dolné podcestie, Zadné dielnice, Šuvarov laz pod Lažtekom, Háje, Nad Kremeňmi, Chrib, Vrchy, Nivky, Prielohy, Vrchovina, Vršteky, Nadobrazie, Viechy, Predné záhumnie, Rubanie, V doline, Horky, Chrib, Chotárne nivy, Nad obrazmi, Na mestskom, Podolok, Zadné hriadky, Záhumnie, Snožek, Boky, Prievraty, Rúbanisko, Šimunová, Viešky, Kopanica, Na briežku, Za lúčie, Lán, Dlhé kusy, Dušianica, Strmé váhy, Za Hôrčinou, Krivé nivy, Trstenec, Stredné hriadky, Laz, Pod Lažtekom, Ostré, Do zasypu, Nadhumnie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 12 z 17

Predné lazy, Pri Nosickom, Páleniská, Predné dielnice, Dlhé, Rovienky, Dlžiny, Nad poduhlištím, Horné podcestie, Grapka, Za štrekou, Brhlov baran, Papradňanov žiar, Krivačkov Baran, Na Vŕšku, Bakalov, Chochlov, Dubnik, Palovce, Nad Modlatínom, Hrkotov, Suchý vrch, Jastrabie, Dolná Maríková, Vrchoňa, Nad Lamošovci, Salaňovce, Nad Gašparovci, Katlina, Kršíkovce, Patákovce jv., Lipová, Králikov, Vráblov Baran, Mlynárske brehy, Nad Kurejovci, Slatina, Brázdelná, Stará paseka, Klaňák, Kurička, Chotárna, Pod Hantalovou, Šmarhanova hora, Modlatín, Smarhánka, Baran Urgošov, Rubáne, Oblesky, Paliesek, Grapa, Kleštinská, Martinov Baran, Dúbravy, Pozdechov, Matejkov, Máňové, Dlhé hony, Kuchtovský baran, Háj

Miesto, okres Považská Bystrica:, 13 z 17

Vrch doliny, Vrch Skala, Trňov Baran, Škrabkovce, Svitková, Bariny, Hraboviny, Gaborky, Rudašov s., Dolná Maríková, Háje, Biarovci, Vlkovce, Vráblovci, Kotlovina, Behúňky, Nad Lamašovci, Omámovci, Baran Richtárov, Šimunky, Huboč, Kamenitá, Hujkov, Granatov, Na Kohútke, Nivy, Panička, Zemanovce, Pleše, Dunov, Uboč, Horná Maríková, Babčanská, Besné, Javorník, Miškovci, Stružnica, Zádelie, Bakalovce, Michalova skala, Prostredný, Kriváčkov, Poddubie, Jurisov, Kobárovský Baran, Rodárových lán, Mechnitá, Končiny, Kreslo, Viktorov, Gacov, Kadubové, Handarovci, Tylkov, Borsenovci jz., Hantalová Kýčera, Homianske Priečnice, Oblezky, Tupov, Hromové

Miesto, okres Považská Bystrica:, 14 z 17

Dubovec, Figlovci, Poddielie, Pleškov, Urgošov, Hatalová Kýčera, V sedle, Bukovina, Svrčinovec, Kobylia dolina, Úhrabov, Osikové, Prevraty, Širočina, Hadia, Za ihriskom, Podstrážie, Svinské chlievy, Vŕšky, Zadný laz, Za Velikou, V jame, Hrbatá niva, Zákosie, Kutiny, Skalice, Hájek, Kardošov, Podskaľanka, Kolísky, Lazište, Laz, Havranica, Zástražie, Jakubov, Pod Priesečnou, Hriadky, Rovienky, Pod Michalovou, Nadlúžie, Nad Skalicami, Jarečky, Močiar, Horné Záhliničie, Humnie, Pod jamou, Priečnice, Krúžky, Hvozdy, Drienov, Kráčiny, Sedlište, Dolné Hvozdy, Mokynie, Modráková, Smrečie lazy, Chorvátky, Širok, Stráňa, Horné Záhlbočie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 15 z 17

Vinice, Dubník, Lúčky, Grúnik, Chríby, Lánce, Zahliničie, Dieliky, Dúšalov, Nadstránie, Ogrnovisko, Krúžok, Na hrebeni, Zakopanice, Valientovo, Lúky, Medzimaleničie, Kosierky, Malý laz, Pálenice, Vlčia jama, Zadný lán, Pri dolnej vode, Rovenec, Rybník, Pod Slatinami, Jackové, Na rybníčku, Urbárske záhumenie, Hlavy, Za bôrom, Skalky, Na Novinách, Makovisko, Vráta, Prietrž, Suchá, Važťanka, Zadné Chríby, Veľký háj, Pod Obrúbenou, Cisová, Španie, Priepaste, Košariská, Chrasť, Tri kopce, Zadná hôrka, Suchá dolina, Nad smurovčím, Zemianske makovisko, Zadné Vŕšky, Mladina, Adamovec, Húboč, Slatiny, Zájelšie, Medziskladie, Kiapeška, Lazy

Miesto, okres Považská Bystrica:, 16 z 17

Petrunka, Niva, Tŕstie, Hájik, Záhlbočie, Zadrchmanova, Kúty, Za dielom, Dolné Záhliničie, Močidlá, Súhrad, Nad žliabkami, Kapustný vŕšok, Horné močidlá, Barančeky, Záholinčie, Dzievčia, Medzi jarkami, Chrcholínec, Hore Pružinčím, Malé Lednice, Lúčky, Pod Lúčkami, Pelková, Ogrnište, Menkovec, Václavec, Pod lazy, Podkrížie, Lánce, Borov, Rybníky, Srnák, Zámostie, Pri dube, Horepotočný hon, Hvoznica, Dušjanovec, Zadné Záhorčie, Nad Jasenovým, Podosičie, Kalichovci, Brunov, Záhorčie, Jedlovnik, Pred Kržlom, Zamaríkovčie, Pod Panským hájom, Hrnčiarov, U Zboranov, Chotáre, Západliská, Kontilové, Nad Žiarom, Západliska, Križovský jarok, Rovné, Klin, Chmelovec, Predné Záhorčie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 17 z 17

Rokycie, Háj, Horné Vaškové, Skala, Slatinky, Matiašov, Krajčov, Kopčeky, Chríby, Hlotnov, Záhajčie, Široké, Kruh, Sunetčino, Bukoviny, Podkružičie, Zákričie, Pod vieškami, Dielnice, Dolina, Pod Okrúhlym, Bačov, Pred Komjatným potokom, Pod Loviskom, Medzi chrásty, Na zadnej skale, Malé Jastrabie, Šušolov, Buchove vŕšky, Uhrínovec, Kýčera, Malé, Javorník, Markovec, Hojdíkov, Za panským hájom, Smatanov, U Šamajov, Martoviech a Kubičkoviech, Za Dielom

miesto inde

Považská Bystrica (595x), Mariková (210x), Horná Mariková (201x), Papradno (185x), Domaniža (172x), Udiča (146x), Pružina (146x), Dolná Mariková (95x), Lieskov (94x), Moštenec (94x), Dolný Lieskov (94x), Milochov (88x), Plevník - Drienové (87x), Horný Moštenec (74x), Malé Lednice (71x), Dolný Moštenec (70x), Tŕstie (68x), Prečín (58x), Horný Lieskov (54x), Sádočné (50x), Sverepec (48x), Zemiansky Kvašov (48x), Bodiná (48x), Považská Teplá (47x), Podskalie (47x), Prosné (45x), Vrchteplá (44x), Praznov (44x), Brvnište (41x), Orlové (40x)
miesto v Považská Bystrica
miesto v Mariková
miesto v Horná Mariková

Podobné, okres Považská Bystrica:

2185x turistika, 1721x miesto, 135x strom, 105x orientačný bod, 59x poľovnícky posed, 47x turistické informácie, 28x prístrešok, altánok, 23x miesto na piknik, 19x ohnisko, 11x atrakcia, 11x chranený strom, 10x studňa, 8x komín, 7x orientačná mapa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Považská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-povazska-bystrica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.