Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, okres Považská Bystrica

Miesto v okres Považská Bystrica

V okres Považská Bystrica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Považská Bystrica:, 1 z 17

DolnáKulichovská, Luhy pod stráňou, Podhorie, Nivky, Pod Strane, Lazy, Predné nivy, Šafranica, Nad Zálužím, Pod lánmi, Pri kostole, Pod Stráne, Hájik, V brehoch, Zápotočie, Kopánky, Dolné lánce, Za richtárskym, Dlhé lánce, Nad lopatou, Na háji, Lánce, Vrchpotočie, Vŕšok, Pod Stráňou, Záhrady, Rieky, Na Kosákovom, Bocanka, Dlžiny, Dolná Kopánka, Belašska kopanica, Nad cintorínom, Pod Drahošovou, Na vieskach, Podhájčie, Tomanovská kopanica, Janovy, Belašský laz, Včelín, Kľučina, Kutik, Duhlisko, Matúšky-Galanovec, Trnov laz, Považské strojárne, Vaškov laz, Úvoz, Kvášov, Za kamennou cestou, cestný prepust, Ponižej kríža, Kapustniská, Horekončie, Hony, Majer, Haladejova Štepnica, Jeluchovo, Pod Drieňovkou, Na priečnici

Miesto, okres Považská Bystrica:, 2 z 17

Pačkova Janovka, Šuvarova, Potoky, Brezie, Tomanov laz, Lamžovec, Mrazská jama, Uhliska, Škrobina, Podvažie, Dedovec, Liškov laz, Dolina, Nivy, Žlaby, Nadrečie, Hliny, Hrbotina, Baradina, Úpotočie, Podhorie, Matušsky lažtek, U Hradnanských, Urešie, Nad Hájikom, Ustudničie, Medzi Dráhami, Predborie, Záhumnie od Vŕškov, Za Diely, Za Kalváriou, Naklo, Prašnice, Horná Kamenná, Štepnica, Pod hájom, Rybárikovo, Dúbravy, Široké, Záhumenie za záhradami, Vrchy, Riedka, Mikluše, Pod Zákopou, Kúsky, Rúbaná, Pri lipe, Dužiny, Pri studni, Úvoz pri Trstenci, Borsenovci, Šulavovci, Ragulovci, Bracinovci, Packovci, Juričkovci, Lučanovci, Končina, Abovce, Rudašov

Miesto, okres Považská Bystrica:, 3 z 17

Zigovci, Orgoňovci, Pri chate, Dubová nad Bahnom, Vlčkovci, Kopincovci, Papradňanovci, Fuzovci, Adamovci, Haškovci, Richtárovci, Siahovci, Malenovci, Kostrbovci, Pri kostole, Kondrkovci, Lamošovci, Solanovci, Bakalovci, Moravkovci, Jantulovci, Pupkovci, Kubovci, Kopcovci, Vlkovci, Hapovci, Matejkovci, Hehejovci, Bobočkovci, Zorenovci, Kolárovci, Rarovci, Kaniakovci, Gacovci, Kulincovci, Patákovci, Marálovci, Kurejovci, Holbovci, Šikovci, Pipošiarovci, Kohútovce, Krapka, Kališovci, Modlatín-ústredie, Usudička, Hrkotovci, Kľuchovci, Chochlovci, Nad sadmi, Panákovci, Medvedinec, Koniakovce, Pavlovci, Repovci, Hamarovci, Cabajoci, Figľovce, Máčkovci, Kuchtovci

Miesto, okres Považská Bystrica:, 4 z 17

Vajdovce, Hluškovci, Gašparovci, Zemanovci, Prieseky, Hrebeň, Bradelné, Hrdinov, Urgošovci, Kurtin, Jurekovci, Pobočkovci, Smetanovské diely, Ryliak, Haluškovci, Behno, Skalky, Bridovci, Hujkovci, Kapitánovci, Lilovci, Bubenovci, Puchrovci, Vajdovci, Bakalíkovci, Končitkovci, Ondrišovci, Niva, Záhradky, Hlavy, Zástranie, Paseky, Zácestie, Záhumnie, Ohrázka, Nácestie dielec, Strážisko, U Vlčka, Horné Bučkové, Chumchálovci, U Matejov, Gumovci, Suchá, Hôrka, U Kafríkov, Pánske briežky, Santusovci, Hriadky, Pred Ostravicou, Pavlíkova Dolinka, Ulahel, Javoríčie, Tomášová, Dráhy, Macháčovci, Bibišovci, Lazy, Matejovci, U Žbodákov, Žihľavy

Miesto, okres Považská Bystrica:, 5 z 17

Dolné Bučkové, U Grupačov, Pri škole, Dolná Kržeľ, Belejovci, U Lapatov, Balúchovci, Veľký Modlatín, Rydzov, Dolný Grúnik, Bartkovci, Balážov, Pilátovce, Levčovci, U Fulierov, Rýdzov, Pri Skale, Lukovie, Pod Hôrkou, Pavlovci, Lejbišovie Dolinka, Chuchmákovci, Martinovci, Holov, Pred Ostravicami, U Hruškov, Prieložky, Dukátovci, Lúky, Záriečie, Pod Hlbočou, Horekopčie, Košiare, Pod Holým vŕškom, Záhony, Vrch dolinka, Hrošovce, Pod Suchou, Pod Plešovcom, U Bašov, Jelšie, Záhrady, Hanajovci, U Harišov, Kopánky, Biele vŕšky, Nadgodie, Povrázky, Pod Kremnicou, Pod Dupnou, Nad vápenkou, Močiarna, Palkovci, Moškov laz, Tarohovci, Markov laz, Lúky, Pod Juričkech lazmi, Pod Koškovcom, Pod Stošínom

Miesto, okres Považská Bystrica:, 6 z 17

Záhorčie, U Salajov, Kuvička, Vrchová, Kolónia, Hôrka, Dolné Lúky, Za hôrkou, Laz, Za Pasienčie, Horné nivy, Múdry grunt, Nadplotie, Ľachkovie Dolinka, Jamy, Dolné Horevsie, Podrúbane, Horný Križovec, Bielech záhumnie, Súľovské, Pastorkovo, Gábrišovci, Pod úvozie, Lazy, Svetlince, Ďurkovice, Pod čierne, Horné Horevsie, Krúžok, Hudkovské lúčky, Pod skalou, Bôrová, Stanovci, Ranč Solavá, Mlynište, Podžlabie, Chmelisko, Pod Skotnou, Kresania, Horný Vrch, Dolnovci, Mraznica, Vŕšok, Lúky, Pod dielom, Pastovník, Hájiky, Podkružie, Rúbanky, Kopánky, Potoky, Predné hony, Salašek, Na skale, Kopánky, Potoky, Potoky, Kopanice, Hájek, Na Moriaka

Miesto, okres Považská Bystrica:, 7 z 17

Záhorčie, Na hájiku, Medziháje, Líščia dolina, Dúbrava, Pri Borskom Hájnikovi, Medvedia skala, Dolný Križovec, Riečica, Turkoviech, Strihovské, Za železnicou, Nadovsie, Pri hájove, Podlipie, Druhé pole, Nad hradskou, Horekončie, Sihôtky, Úvozy, Dúbravy, Lúčky, Lazište, Dúbravka, Horné pole, Kopánky, Radvaň, Kulhinec, Pasienky, Pod Konským, Predné hony, Malý Manín, Baškovec, Hoľazne, Nad Červencom, Holazné u Rašova, Kopanice, Dúbravy, Nadtepličie, Záhradište, Zábrezie, Lipie, Sihoť, Háj, Ziemky, Úvozy, Dolné Lúčky, Dolný háj, Lúky, Pod Lazišťom, Zákružie, Chríby, Zamanínie, Za štrekou, Drahy, Horné lúčky, Lúčky, Dúbrava, Pod Hoľazňami, Tretie pole

Miesto, okres Považská Bystrica:, 8 z 17

Kobelia, Dolinky, Hriadky, Konské, Kiahnina, Pod dubím, Laz, Urbanová, Ravice, Mravuštie, Prielohy, Obora, Predné hriadky, Prostredné lány, Poddubovčie, Uvoz, Háj, Nad Drezákom, Nadhumenie, Stráň, Pažitie, Šamierova kopanica, Salašky, Skotňa, Na jamách, Okrúhle, Kopatiny, Pri strážnom domčeku, Na háje, Sedlište, Janová, Závažie, Hlodky, Lazy, Blízke Závršie, Horný háj, Uľahle, Medzihorie, Zákopa, Predné lúky, Hlavy, Tomanovský vrch, Zábreh, Kraviak, Zajarčie, Pod Strachovnicu, Pod ostrým, Predné lány, Na skalkách, Vysoká, Drahošova, Proti Paseckej skale, Ulahlisko na Chribe, Sigôtky, Vápenky, Dlhé lúky, Pekaríky, Vrch Prevrat, Predný Mondecký laz, Nad podprievalom

Miesto, okres Považská Bystrica:, 9 z 17

Pod krížom, Mokradza, Medzi jarkami, Prašnica, Prieseky, Predna košela, Močiare, Nivky, Hlboké, Kozín, Nalúčie, Dlhé hony, Diel, Bystré, Lipkova, Zadné zahumnie, Vlčkova, Žadovce, Podkraviak, Vrchoviny, Hrby, Kruhy, Do lazov, Vrchpotočie, Lánček, Zadné zahorčie, Záhradky, Pod Kopanou, Skala Rohatá, Vavrincová, Pod Skalicami, V psej, Doliny, Podstránie, Chrástky, Babušovské, Pod Ivanovou, Podhorčie, Pod Kalinou, Háj, Pri mlyne, Na lánoch, Zadný Mondecký laz, Rybarovské, Pod Hoľazňami, Maližná dolina, Vrch Diel, Tŕpkové, Pod salaškami, Špalkovská kopanica, Kúty pri Moštenci, V hájoch, Stráň, Pred Bormi, Zadné Lazy, Pod Úvozom, Na rúbaniskách, Šiková, Zadné Melkovy, Hriadky

Miesto, okres Považská Bystrica:, 10 z 17

Prielohy, Lúky, Záchrastie, Dolné záhumnie, Kopanice, Hlboká, Podhajčie, Diely, Kalný laz, Sedlo a Kruh, Nad hore Končie, Jama, Dielnica, Kosakove, Široká, Vražiny, Pod Hradištie, Podborie, Príhlavky, Pod vŕškom, Sklady, Doliny, Bukovina, Okolo zámku, Horné lánce, Za bukovinou, Medzijarčie, Dávidovo, Uhliská, Podmelkovym, Miškech laz, Kúty, Dolina, Prostredné lánce, Diel, Prihlavky, Kravince, Žlabiny, Salášek, Zálipie, Strzeniska, Záhumnie, Horné lúky, Rúbanisko, V húšťach, Prieloha, Háj, Za Prevratom, Pod krížnym, Šibeničné, Nad Haptajom, Zadné Kopanice, Laz pod Hájom, Ivanova, Dielne lány, Pod Táračkou, Lazy, Borie, Nad sadmi, Pod lipkovou

Miesto, okres Považská Bystrica:, 11 z 17

Záhajčie, Sedlisk, Podzemie, Pieskova, Zasyp, Za Nivkou, Záchrastie, Háj a Gambove, Prúdy, Dolina, Horná Kopánka, Trstnica, Pod Manínom, Zadna košela, Kopec Jasenica, Zadné lazy, Humenec, Kúty, Cesnátka, Janova dolina, Dlhý diel, Chrástka, Sihoť, Nad Kondorkom, Háje, Dedkovo, Noviny, Žiar, Hvozdie, Kremení, Dúbrava, Stránie, Hončeky, Pohorela, Hrb, Predné lány, Dolinky pri Kráľovke, Noviny, Na kopanici, Smrekovec, Vysoké, Dolná lúka, Pod Chudým, Podolok, Predné dielnice, Nad poduhlištím, Radová, Pod skladom, Dlhé, Za Hôrčinou, Pod Lažtekom, Medziskalie, Horné podcestie, Prievraty, Ploštiny, Horky, Vrchovina, Stodolisko, Lánce, Snožek

Miesto, okres Považská Bystrica:, 12 z 17

Rúbanisko, Háje, Laz, Nadobrazie, Slatiny, Podlazie, Za lúčie, Dušianica, Za Úvozom, Nad lipou, Nadhumnie, Horné dielnice, Nad Zápotočím, Brezovice, Ostré, Nivky, Stran, Dlhé kusy, Dolné podcestie, Chrib, Ivanka, Stredné hriadky, Rubanie, Strmé váhy, Kopanice, Nad mlynom, Zadné dielnice, Rybarovske, Prielohy, Udiča, Viešky, Vrchy, V doline, Predné záhumnie, Nad Kremeňmi, Pri Nosickom, Poduhlište, Cerova, Zadné hriadky, Predné lazy, Pod Skalkou, Dlžiny, Krivé nivy, Kopanica, Šimunová, Vršteky, Páleniská, Štepnica, Šuvarov laz pod Lažtekom, Zadné Bukoviny, Na mestskom, Holé vrchy, Háj, Záhumnie, Chrasť, Lán, Prostredné nivy, Na briežku, Nad obrazmi, Podcestie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 13 z 17

Medzi lazom, Boky, Chrib, Viechy, Rovienky, Trstenec, Do zasypu, Chotárne nivy, Breziny, Králikov, Katlina, Biarovci, Dielec, Hrubá zem, Belákovec, Pozdechov, Omámovci, Záčernie, Brhlov baran, Dubnik, Stráne, Košariská, V paseke, Kýčera, Nad Lamašovci, Slatina, Za štrekou, Pod Hantalovou, Dlhé hony, Šmarhanova hora, Trňov Baran, Duľahel, Háj, Palovce, Stávka, Dolná Maríková, Kršíkovce, Suchý vrch, Klaňák, Stránice, Mýtovec, Mlynárske brehy, Patákovec, Krivačkov Baran, Gaborky, Žiar, Šimunky, Raganka, Bučovec, Škrabkovce, Dolná Maríková, Rúbaň, Ševelovec, Martinov Baran, Vrch doliny, Pri jarkoch, Chochlov, Nad Gašparovci, Kotlovina, Kopánka

Miesto, okres Považská Bystrica:, 14 z 17

Smarhánka, Kúsky, Huboč, Brázdelná, Podlazie, Hraboviny, Nad Ráztokou, Kamenitá, Rubáne, Kuchtovský baran, Lipová, Šulíkovec, Chotárna, Kleštinská, Nad Modlatínom, Na Vŕšku, Máňové, Lazy pod Makytou, Boky, Na kotolnici, Bariny, Grapa, Panička, Baran Richtárov, Vlkovce, Bakalov, Salaňovce, Behúňky, Kurička, Paliesek, Vrchoňa, Baran Urgošov, Vráblovci, Hujkov, Papradňanov žiar, Na Kohútke, Dúbravy, Modlatín, Hrkotov, Oblesky, Nad Lamošovci, Kopšov, Nad Kurejovci, Kopšovec, Hlavy, Granatov, Dolinka, Nivy, Stará paseka, Rudašov s., Patákovce jv., Vrch Skala, Matejkov, Grapka, Na doline, Stružnica, Bukovina, V sedle, Rodárových lán, Gacov

Miesto, okres Považská Bystrica:, 15 z 17

Viktorov, Tupov, Kriváčkov, Hromové, Oblezky, Jastrabie, Miškovci, Uboč, Za vrchom, Hantalová Kýčera, Končiny, Michalova skala, Lazček, Bakalovce, Besné, Háje, Bukovina, Horná Maríková, Horná Maríková, Vráblov Baran, Hatalová Kýčera, Pri bučku, Jurisov, Dubovec, Kobárovský Baran, Gáborové, Svrčinovec, Hodoškovec, Vrch háj, Dunov, Pleše, Oborisko, Kadubové, V lazoch, Tylkov, Hlboká, Pod cestou, Pri šípe, Dunov, Pleškov, Mechnitá, Vráblov Baran, Háje, Zemanovce, Javorník, Urgošov, Pod Končitou, Svitková, Handarovci, Borsenovci jz., Figlovci, Nad mlynom, Poddubie, Homianske Priečnice, Dolné Nivy, Kúty, Kúsky, Čierny potok, Hrady, Horevsie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 16 z 17

Za ihriskom, Hranice, Zarakytie, Kopanice, Smetanovský laz, Vrchoviny, Zádelie, Starovské Záhumnie, Poddielie, Chovancovské jarky, Nivy, Grúnik, Povrazy, Pred Hôrkami, Mukovce, Koňacia a Snoh, Malý laz, Kreslo, Stavnica, Horné nivy, Kobylia dolina, Prostredný, Dubové, Jedlovník, Nad jarkami, Dlhé, Konošia, Za Hrabovým hájom, Bôriny, Bôrie, Zavancinie, Hliny, Pod Vlčou horou, Dielce, Lúky, Zábrezie, Pod Snoch, Ježkovec, Pleše, Puškov diel, Pod hájom, Nadávky, Lúky, V jame, Úhrabov, Zakopanice, Podskaľanka, Lazište, Svinské chlievy, Pod Žibridom, Veľký Háj, Hôrky, Hriadky, Širočina, Hadia, Skalice, Nadlúžie, Za Velikou, Zákosie, Kardošov

Miesto, okres Považská Bystrica:, 17 z 17

Smrečie lazy, Dúšalov, Podstrážie, Chríby, Nad Skalicami, Jakubov, Drienov, Pod Priesečnou, Niva, Humnie, Sedlište, Modráková, Kolísky, Pasienok, Osikové, Nadstránie, Kolísky, Krúžky, Širok, Lánce, Ogrnovisko, Medzimaleničie, Rovienky, Na hrebeni, Vinice, Podlúčie, Rovne, Hájek, Zástražie, Zadný laz, Nad Vrchovinami, Laz, Dubník, Sedlište, Dolné Hvozdy, Hvozdy, Kráčiny, Pod Michalovou, Chorvátky, Horné Záhlbočie

miesto inde

Považská Bystrica (619x), Horná Mariková (206x), Papradno (190x), Domaniža (176x), Udiča (152x), Pružina (150x), Mariková (141x), Dolný Lieskov (98x), Dolná Mariková (97x), Plevník - Drienové (97x), Milochov (89x), Horný Moštenec (78x), Dolný Moštenec (73x), Malé Lednice (73x), Tŕstie (69x), Prečín (60x), Horný Lieskov (58x), Lieskov (55x), Považská Teplá (52x), Moštenec (52x), Zemiansky Kvašov (51x), Sádočné (51x), Sverepec (50x), Bodiná (49x), Podskalie (48x), Praznov (47x), Prosné (47x), Vrchteplá (46x), Brvnište (42x), Jasenica (41x)
miesto v Považská Bystrica
miesto v Horná Mariková
miesto v Papradno

Podobné, okres Považská Bystrica:

2665x turistika, 2119x miesto, 135x strom, 127x orientačný bod, 78x poľovnícky posed, 52x turistické informácie, 33x prístrešok, altánok, 27x miesto na piknik, 26x ohnisko, 18x atrakcia, 18x studňa, 11x orientačná mapa, 11x chranený strom, 9x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Považská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-povazska-bystrica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.