Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, okres Považská Bystrica

Miesto v okres Považská Bystrica

V okres Považská Bystrica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Považská Bystrica:, 1 z 17

DolnáKulichovská, Pod Strane, Podhorie, Nivky, Lazy, Luhy pod stráňou, Nad Zálužím, Šafranica, Pri kostole, Predné nivy, Pod Stráňou, Záhrady, Pod Stráne, Vrchpotočie, Hájik, Nad lopatou, Na háji, Vŕšok, Kopánky, Rieky, Dolná Kopánka, Na vieskach, Na priečnici, Šuvarova, Nad cintorínom, Pačkova Janovka, Včelín, Janovy, Nivy, Trnov laz, Matušsky lažtek, Pod hájom, Baradina, Podhorie, Za kamennou cestou, Urešie, Kúsky, Kapustniská, Záhumenie za záhradami, Bocanka, Dlžiny, Majer, Hony, Potoky, Pod Drahošovou, Tomanov laz, Brezie, Pod Drieňovkou, Jeluchovo, Liškov laz, Kutik, Žlaby, Smetanovské diely, Lamžovec, Belašský laz, Mrazská jama, Tomanovská kopanica, U Hradnanských, Nad Hájikom, Ustudničie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 2 z 17

Nadrečie, Záhumnie od Vŕškov, Horekončie, Štepnica, Dúbravy, Prašnice, Ponižej kríža, Široké, Pri studni, Pri lipe, Mikluše, Duhlisko, Pod Zákopou, Zástranie, Záhumnie, Ohrázka, U Žbodákov, Chumchálovci, Bibišovci, Suchá, Dolná Kržeľ, Lazy, Macháčovci, Dolné Bučkové, Tomášová, Horné Bučkové, U Matejov, Pred Ostravicou, U Kafríkov, Pri škole, Javoríčie, Matejovci, Pavlíkova Dolinka, Pánske briežky, U Grupačov, Belejovci, U Lapatov, Žihľavy, Gumovci, Santusovci, Chuchmákovci, Balúchovci, Pri Skale, U Hruškov, Martinovci, Dolný Grúnik, Veľký Modlatín, Pilátovce, Lejbišovie Dolinka, Pred Ostravicami, Balážov, U Vlčka, Pavlovci, Levčovci, Pod Hôrkou, Rydzov, Bartkovci, Záhrady, Pod Plešovcom, Pod Hlbočou

Miesto, okres Považská Bystrica:, 3 z 17

Hrošovce, Košiare, Dukátovci, Hanajovci, Pod Suchou, U Harišov, U Bašov, Pod Holým vŕškom, Markov laz, Tarohovci, Vrchová, Palkovci, Laz, Pod Koškovcom, Moškov laz, Pod Kremnicou, Ľachkovie Dolinka, Múdry grunt, Horný Križovec, Bôrová, Mraznica, Ranč Solavá, Dolnovci, Stanovci, Krúžok, Pod čierne, Gábrišovci, Vŕšok, Súľovské, Kopánky, Rúbanky, Na Moriaka, Na hájiku, Horná Kamenná, Líščia dolina, Dúbrava, Pri Borskom Hájnikovi, Dolný Križovec, Riečica, Turkoviech, Za železnicou, Druhé pole, Pri hájove, Podlipie, Nad hradskou, Nadovsie, Strihovské, Sihôtky, Dúbravka, Zábrezie, Lipie, Pod Lazišťom, Lazište, Háj, Dolný háj, Hriadky, Tretie pole, Holazné u Rašova, Pasienky, Nad Červencom

Miesto, okres Považská Bystrica:, 4 z 17

Sihoť, Horné pole, Radvaň, Zamanínie, Záhradište, Lúky, Dolina, Kopanice, Drahy, Dedovec, Baškovec, Úvozy, Úvozy, Ziemky, Za štrekou, Malý Manín, Dolinky, Škrobina, Kiahnina, Pod Konským, Dolné Lúčky, Nadtepličie, Kulhinec, Podvažie, Lúčky, Dúbravy, Predné hony, Kobelia, Konské, Pod Hoľazňami, Chríby, Dúbrava, Dúbravy, Horekončie, Kopánky, Hoľazne, Lúčky, Zákružie, Haladejova Štepnica, Horné lúčky, Žiar, Dielne lány, Okrúhle, Prihlavky, Tomanovský vrch, Medzihorie, Bystré, Kosakove, Záhumnie, Borie, Háj, Pod vŕškom, Za richtárskym, Doliny, Salášek, Uvoz, Miškech laz, Na lánoch, Podhajčie, Cesnátka

Miesto, okres Považská Bystrica:, 5 z 17

Kopatiny, Hlboké, Chrástky, Pod ostrým, Pod Kalinou, Šiková, Smrekovec, Poddubovčie, Háj, Vrch Diel, Prostredné lány, Pod Strachovnicu, Noviny, Kľučina, Predné hriadky, Hlavy, Dlhý diel, Pod krížom, Dolná lúka, Stráň, Horný háj, Pohorela, Vrch Prevrat, Dolné záhumnie, Zadné Lazy, Predna košela, Pod Úvozom, Lánček, Pod dubím, Pod Táračkou, Zadné Melkovy, Zadna košela, Chrástka, Kravince, Dedkovo, Široká, Laz pod Hájom, Sihoť, Dielnica, Rúbanisko, Hrby, Nad podprievalom, Zadné Kopanice, Zálipie, Doliny, Prostredné lánce, Prieseky, Kopanice, Pod salaškami, Stráň, V húšťach, Pod Manínom, Prúdy, Kremení, Kúty pri Moštenci, V psej, Pod lipkovou, Kopec Jasenica, Dolné lánce, Tŕpkové

Miesto, okres Považská Bystrica:, 6 z 17

Drahošova, Skala Rohatá, Záchrastie, Dlhé hony, Zadný Mondecký laz, Pod krížnym, Medzi Dráhami, Lazy, Maližná dolina, Nad Drezákom, Zákopa, Vysoké, Kalný laz, Pekaríky, Vrchpotočie, Sedlisk, Predné lány, Medzijarčie, Vlčkova, Zápotočie, Dlhé lánce, Nad Haptajom, Pod Skalicami, Pod Chudým, Za Diely, Záhajčie, V hájoch, Pod Hoľazňami, Dolina, Šamierova kopanica, Zadné lazy, Na kopanici, Na rúbaniskách, Jama, Šibeničné, Vysoká, Diel, Pod Ivanovou, Pod lánmi, Prielohy, Žlabiny, Kúty, Nad hore Končie, Hvozdie, Dúbrava, Nivky, Záhradky, Kúty, Príhlavky, Na skalkách, Pred Bormi, Dlhé lúky, Predné lúky, Janová, Babušovské, Háj a Gambove, Okolo zámku, Hončeky, Podzemie, Strzeniska

Miesto, okres Považská Bystrica:, 7 z 17

Sklady, Háj, Prieloha, V brehoch, Zadné zahorčie, Záchrastie, Závažie, Podstránie, Dolina, Mokradza, Špalkovská kopanica, Proti Paseckej skale, Zadné zahumnie, Úpotočie, Stránie, Noviny, Do lazov, Uhliská, Predný Mondecký laz, Lúky, Prielohy, Ravice, Hriadky, Janova dolina, Močiare, Podmelkovym, Lipkova, Kuvička, Uľahle, Pod Hradištie, Na háje, Nadhumenie, Horné lánce, Vaškov laz, Pažitie, Dolinky pri Kráľovke, Podhájčie, Horné lúky, Lazy, Vražiny, Kruhy, Zasyp, Na jamách, Skotňa, Sedlo a Kruh, Rybarovské, Hlboká, Obora, Salašky, Predné lány, Nad Kondorkom, Žadovce, Hrb, Vrchoviny, Ulahlisko na Chribe, Trstnica, Na Kosákovom, Dávidovo, Vápenky, Za Prevratom

Miesto, okres Považská Bystrica:, 8 z 17

Humenec, Mravuštie, Podkraviak, Pri strážnom domčeku, Hlodky, Kraviak, Bukovina, Podhorčie, Podborie, Prašnica, Vavrincová, Diely, Laz, Pri mlyne, Diel, Urbanová, Nad sadmi, Pieskova, Sigôtky, Zajarčie, Blízke Závršie, Kvášov, Pod Kopanou, Hliny, Medzi jarkami, Za Nivkou, Ivanova, Nalúčie, Zábreh, Belašska kopanica, Háje, Sedlište, Kozín, Za bukovinou, Horná Kopánka, Páleniská, Za Úvozom, Nad lipou, Dlhé, Viešky, Šuvarov laz pod Lažtekom, Nivky, Medziskalie, Vrchy, Strmé váhy, Rybarovske, Boky, Holé vrchy, Predné dielnice, Za lúčie, Nad Zápotočím, Stran, V doline, Dlžiny, Do zasypu, Lánce, Pod skladom, Cerova, Stodolisko, Nadhumnie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 9 z 17

Ostré, Ivanka, Na briežku, Nadobrazie, Horné dielnice, Nad mlynom, Háje, Kopanice, Poduhlište, Nad obrazmi, Chrasť, Lán, Snožek, Radová, Trstenec, Dlhé kusy, Na mestskom, Vrchy, Vršteky, Predné lazy, Šimunová, Zadné Bukoviny, Nad poduhlištím, Pri Nosickom, Chotárne nivy, Slatiny, Horky, Nad Kremeňmi, Pod Skalkou, Chrib, Laz, Dolné podcestie, Breziny, Zadné hriadky, Za Hôrčinou, Pod Lažtekom, Uhliska, Zadné dielnice, Vrchovina, Podolok, Háj, Udiča, Rúbanisko, Prostredné nivy, Rovienky, Krivé nivy, Záhumnie, Podcestie, Brezovice, Prievraty, Lánce, Kopanica, Stredné hriadky, Viechy, Rubanie, Chrib, Podlazie, Dušianica, Ploštiny, Predné záhumnie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 10 z 17

Medzi lazom, Horné podcestie, Prielohy, Štepnica, Naklo, Vlkovci, Puchrovci, Hapovci, Patákovec, Kýčera, Pipošiarovci, Máňové, Adamovci, Brázdelná, Bakalíkovci, Hraboviny, Na kotolnici, Matejkov, Končina, Bracinovci, Salaňovce, Lazy pod Makytou, Rúbaň, Belákovec, Dielec, Podlazie, Nad Kurejovci, Nad Gašparovci, Oblesky, Kurejovci, Rarovci, Pri jarkoch, Chotárna, Fuzovci, Holbovci, Moravkovci, Martinov Baran, Behúňky, Rudašov s., Baran Richtárov, Bobočkovci, Lilovci, Medvedinec, Bubenovci, Juričkovci, Kubovci, Vlkovce, Kleštinská, Nad Ráztokou, Vráblovci, Siahovci, Bridovci, Ragulovci, Kamenitá, Šimunky, Kališovci, Orgoňovci, Hrkotovci, Rudašov, Koniakovce

Miesto, okres Považská Bystrica:, 11 z 17

Háj, Matejkovci, Záčernie, Panička, Smarhánka, Dubnik, Panákovci, Krivačkov Baran, Baran Urgošov, Kopcovci, Papradňanovci, Mýtovec, Raganka, Ševelovec, Paliesek, Kohútovce, Košariská, Klaňák, Šulavovci, Žiar, Jantulovci, Bakalov, Králikov, Pupkovci, Hrkotov, Pod Hantalovou, Trňov Baran, Vrch doliny, Hrubá zem, Malenovci, Kostrbovci, Zorenovci, Dolná Maríková, Kaniakovci, Palovce, Lamošovci, Nad Lamašovci, Mlynárske brehy, Šikovci, Stráne, Solanovci, Za štrekou, Katlina, Gaborky, Dolinka, Dubová nad Bahnom, Na doline, Nad Lamošovci, Kľuchovci, Na Vŕšku, Brhlov baran, Lipová, Richtárovci, Končitkovci, Nivy, Borsenovci, Grapka, Bakalovci, Kulincovci, Hujkov

Miesto, okres Považská Bystrica:, 12 z 17

Šmarhanova hora, Kurička, V paseke, Suchý vrch, Bučovec, Modlatín, Packovci, Dolná Maríková, Pri kostole, Škrabkovce, Huboč, Usudička, Chochlovci, Hehejovci, Vrch Skala, Patákovci, Kolárovci, Gacovci, Haškovci, Nad Modlatínom, Pozdechov, Šulíkovec, Slatina, Lučanovci, Kopšovec, Vrchoňa, Zigovci, Rubáne, Kondrkovci, Granatov, Abovce, Kotlovina, Chochlov, Vlčkovci, Omámovci, Marálovci, Stávka, Kršíkovce, Grapa, Modlatín-ústredie, Kopincovci, Boky, Papradňanov žiar, Stará paseka, Patákovce jv., Biarovci, Bariny, Dlhé hony, Dúbravy, Na Kohútke, Kopšov, Kuchtovský baran, Pri chate, Krapka, Cabajoci, Kuchtovci, Uboč, Pri bučku, Besné, Repovci

Miesto, okres Považská Bystrica:, 13 z 17

Ryliak, Dunov, Pavlovci, Figlovci, Dunov, Borsenovci jz., Zemanovce, V sedle, Hlboká, Michalova skala, Urgošovci, Hodoškovec, Viktorov, Kurtin, Gacov, Miškovci, Pri šípe, Pleše, Dubovec, Figľovce, Hrebeň, Mechnitá, Svitková, Za vrchom, Jastrabie, Ondrišovci, Máčkovci, Hluškovci, Bukovina, Urgošov, Vráblov Baran, Pleškov, Jurisov, Oborisko, Kadubové, Svrčinovec, Rodárových lán, Kriváčkov, Tupov, Stružnica, Vráblov Baran, Bradelné, Hamarovci, Behno, Tylkov, Javorník, Hantalová Kýčera, Prieseky, Kobárovský Baran, Paseky, Horná Maríková, Zemanovci, Bakalovce, Handarovci, Háje, Haluškovci, Pod Končitou, Pod cestou, Jurekovci, Hromové

Miesto, okres Považská Bystrica:, 14 z 17

Vajdovce, Bukovina, Gašparovci, Hatalová Kýčera, Horná Maríková, Pobočkovci, Hrdinov, Končiny, V lazoch, Oblezky, Starovské Záhumnie, Vajdovci, Pred Hôrkami, Pod hájom, Malý laz, Nad jarkami, Smetanovský laz, Zavancinie, Poddielie, Homianske Priečnice, Hliny, Jedlovník, Prostredný, Hranice, Dolné Nivy, Hrady, Čierny potok, Kúsky, Pod Snoch, Nad mlynom, Horevsie, Nadávky, Kúty, Pleše, Pod Vlčou horou, Zádelie, Stavnica, Dlhé, Ježkovec, Kopanice, Kapitánovci, Puškov diel, Chovancovské jarky, Povrazy, Hujkovci, Bôriny, Lúky, Zarakytie, Grúnik, Za ihriskom, Vrchoviny, Nivy, Bôrie, Dubové, Mukovce, Koňacia a Snoh, Dielce, Konošia, Kreslo, Zábrezie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 15 z 17

Za Hrabovým hájom, Kobylia dolina, Poddubie, Horné nivy, Zákosie, Chríby, Pod Žibridom, Hlavy, Obora, Pod Michalovou, Širočina, Na hrebeni, Hrbatá niva, Zakopanice, Lúky, Skalice, Krúžky, Za Velikou, Dielec, Chorvátky, Mokynie, Svinské chlievy, Podskaľanka, Úhrabov, Hájek, Smrečie lazy, Humnie, Lazište, Hvozdy, Dlhá hora, Kráčiny, Rovienky, Kolísky, Zástražie, Valientovo, Nadstránie, Hadia, Stráňa, Niva, Modráková, Nad Skalicami, Rovne, Osikové, Medzimaleničie, Trstová, Dieliky, Širok, Záborie, Nadlúžie, Vinice, Lúčky, Kolísky, Pasienok, Prevraty, V jame, Priečnice, Pod Dubovým, Krúžok, Za dielcom, Pod Priesečnou

Miesto, okres Považská Bystrica:, 16 z 17

Horné Záhlbočie, Drienov, Jarečky, Horné Záhliničie, Niva, Havranica, Hôrky, Záhradky, Dolné Hvozdy, Vinice, Močiar, Vŕšky, Sedlište, Marek, Laz, Kardošov, Kutiny, Lánce, Nad Vrchovinami, Podlúčie, Jakubov, Veľký Háj, Dúšalov, Ogrnovisko, Podstrážie, Sedlište, Zahliničie, Grúň, Zadný laz, Pod jamou, Dubník, Hriadky, Makovisko, Dolné Záhliničie, Vrch, Zadné Chríby, Hájik, Zájelšie, Dzievčia, Na rybníčku, Pri dolnej vode, Močidlá, Niva, Košariská, Medziskladie, Važťanka, Na Novinách, Srniak, Kapustný vŕšok, Ostrý vrch, Medzi jarkami, Pod Obrúbenou, Hlavy, Cisová, Skalky, Dubica, Veľký háj, Chrasť, Vlčia jama, Kosierky

Miesto, okres Považská Bystrica:, 17 z 17

Dubie, Pod háj, Slatiny, Zácestie, Adamovec, Pod havranovým, Poddubie, Zadný lán, Prietrž, Nad smurovčím, Rybník, Zadrchmanova, Zadné Vŕšky, Záhumnie, Kiapeška, Rovenec, Zadná hôrka, Záhlbočie, Lazy, Barančeky, Jackové, Sklady, Vráta, Pod Slatinami, Za Čerňanský diel, Húboč, Za bôrom, Prútky, Za krúžkom, Nad žliabkami, Vyševie, Zemianske makovisko, Pálenice, Suchá, Horné močidlá, Vyševsie, Priepaste, Riedka, Súhrad, Za dielom

miesto inde

Považská Bystrica (619x), Horná Mariková (205x), Papradno (190x), Domaniža (176x), Udiča (152x), Pružina (149x), Mariková (141x), Dolný Lieskov (98x), Dolná Mariková (97x), Plevník - Drienové (97x), Milochov (89x), Horný Moštenec (78x), Dolný Moštenec (73x), Malé Lednice (73x), Tŕstie (69x), Prečín (60x), Horný Lieskov (58x), Lieskov (55x), Považská Teplá (52x), Moštenec (52x), Zemiansky Kvašov (51x), Sádočné (51x), Sverepec (50x), Bodiná (49x), Podskalie (48x), Praznov (47x), Prosné (47x), Vrchteplá (46x), Brvnište (42x), Jasenica (41x)

Podobné, okres Považská Bystrica:

2655x turistika, 2117x miesto, 135x strom, 126x orientačný bod, 76x poľovnícky posed, 49x turistické informácie, 34x prístrešok, altánok, 27x miesto na piknik, 26x ohnisko, 18x studňa, 16x atrakcia, 11x chranený strom, 10x orientačná mapa, 9x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-povazska-bystrica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.