Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica » turistika » miesto

Miesto, okres Považská Bystrica

Miesto v okres Považská Bystrica

V okres Považská Bystrica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Považská Bystrica:, 1 z 17

Luhy pod stráňou, DolnáKulichovská, Lazy, Nivky, Pod Strane, Podhorie, V brehoch, Pri kostole, Pod Stráne, Vŕšok, Predné nivy, Vrchpotočie, Dlhé lánce, Dolné lánce, Pod Stráňou, Šafranica, Nad Zálužím, Za richtárskym, Na háji, Zápotočie, Nad lopatou, Lánce, Hájik, Kopánky, Pod lánmi, Záhrady, Horekončie, Hony, Dolná Kopánka, Jeluchovo, Na priečnici, Tomanov laz, Belašska kopanica, Šuvarova, Belašský laz, Mrazská jama, Tomanovská kopanica, Nad Hájikom, Janovy, Kľučina, Liškov laz, Podhájčie, U Hradnanských, Trnov laz, Pod hájom, Považské strojárne, Za Diely, Predborie, Matúšky-Galanovec, Hrbotina, Naklo, Prašnice, Dužiny, Pod Zákopou, Záhumnie od Vŕškov, Úvoz pri Trstenci, Urešie, Za kamennou cestou, cestný prepust, Baradina

Miesto, okres Považská Bystrica:, 2 z 17

Ponižej kríža, Záhumenie za záhradami, Kapustniská, Rieky, Bocanka, Na Kosákovom, Dlžiny, Haladejova Štepnica, Majer, Potoky, Pod Drieňovkou, Brezie, Nad cintorínom, Pod Drahošovou, Na vieskach, Pačkova Janovka, Lamžovec, Dedovec, Smetanovské diely, Podvažie, Nivy, Dolina, Uhliska, Škrobina, Včelín, Kutik, Žlaby, Medzi Dráhami, Hliny, Podhorie, Nadrečie, Úpotočie, Vaškov laz, Matušsky lažtek, Ustudničie, Štepnica, Za Kalváriou, Horná Kamenná, Dúbravy, Rybárikovo, Úvoz, Široké, Vrchy, Riedka, Pri lipe, Pri studni, Duhlisko, Mikluše, Rúbaná, Kúsky, Patákovci, Hapovci, Bobočkovci, Bakalovci, Malenovci, Holbovci, Lučanovci, Juričkovci, Richtárovci, Hrkotovci

Miesto, okres Považská Bystrica:, 3 z 17

Kondrkovci, Pipošiarovci, Medvedinec, Marálovci, Nad sadmi, Bracinovci, Moravkovci, Zigovci, Borsenovci, Pri chate, Kubovci, Abovce, Modlatín-ústredie, Rudašov, Siahovci, Usudička, Kopcovci, Packovci, Dubová nad Bahnom, Adamovci, Kaniakovci, Hehejovci, Kostrbovci, Jantulovci, Pri kostole, Kališovci, Lamošovci, Vlkovci, Šikovci, Matejkovci, Rarovci, Končina, Solanovci, Kopincovci, Papradňanovci, Haškovci, Kurejovci, Orgoňovci, Gacovci, Krapka, Ragulovci, Kulincovci, Kľuchovci, Vlčkovci, Kolárovci, Pupkovci, Koniakovce, Fuzovci, Zorenovci, Kohútovce, Šulavovci, Chochlovci, Panákovci, Máčkovci, Prieseky, Behno, Kurtin, Bradelné, Jurekovci, Hamarovci

Miesto, okres Považská Bystrica:, 4 z 17

Pavlovci, Zemanovci, Figľovce, Hluškovci, Hrebeň, Haluškovci, Pobočkovci, Skalky, Hrdinov, Vajdovce, Gašparovci, Kuchtovci, Urgošovci, Repovci, Cabajoci, Ryliak, Bakalíkovci, Kvášov, Lilovci, Kapitánovci, Bubenovci, Bridovci, Puchrovci, Končitkovci, Hujkovci, Vajdovci, Ondrišovci, Hlavy, Záhradky, Niva, Zástranie, Paseky, Zácestie, Záhumnie, Ohrázka, Nácestie dielec, Strážisko, U Vlčka, Bibišovci, Žihľavy, Pred Ostravicou, Ulahel, U Matejov, Pánske briežky, Dolné Bučkové, U Lapatov, Dolná Kržeľ, Pri škole, Lazy, Belejovci, U Grupačov, Gumovci, Matejovci, Hriadky, Javoríčie, Hôrka, Dráhy, Suchá, Macháčovci, Pavlíkova Dolinka

Miesto, okres Považská Bystrica:, 5 z 17

U Kafríkov, U Žbodákov, Horné Bučkové, Santusovci, Chumchálovci, Tomášová, Balúchovci, Levčovci, U Fulierov, Lejbišovie Dolinka, Lukovie, U Hruškov, Pri Skale, Chuchmákovci, Rydzov, Holov, Pod Hôrkou, Veľký Modlatín, Pilátovce, Balážov, Rýdzov, Pred Ostravicami, Dolný Grúnik, Pavlovci, Martinovci, Bartkovci, Horekopčie, Biele vŕšky, Záhony, Pod Hlbočou, U Bašov, Povrázky, Prieložky, Nadgodie, Záriečie, Pod Holým vŕškom, U Harišov, Záhrady, Košiare, Pod Suchou, Vrch dolinka, Kopánky, Lúky, Pod Plešovcom, Dukátovci, Hanajovci, Hrošovce, Jelšie, Horné nivy, Dolné Lúky, Moškov laz, Lúky, Tarohovci, Záhorčie, Kolónia, Palkovci, Za Pasienčie, Hôrka, Pod Kremnicou, U Salajov

Miesto, okres Považská Bystrica:, 6 z 17

Pod Stošínom, Vrchová, Za hôrkou, Nad vápenkou, Kuvička, Markov laz, Pod Juričkech lazmi, Pod Dupnou, Laz, Pod Koškovcom, Močiarna, Múdry grunt, Nadplotie, Jamy, Dolné Horevsie, Ľachkovie Dolinka, Horný Križovec, Podrúbane, Horné Horevsie, Vŕšok, Ďurkovice, Bielech záhumnie, Kresania, Krúžok, Pod Skotnou, Pod úvozie, Svetlince, Podžlabie, Gábrišovci, Dolnovci, Hudkovské lúčky, Lúky, Lazy, Stanovci, Mraznica, Mlynište, Pod čierne, Chmelisko, Pod skalou, Ranč Solavá, Pastorkovo, Súľovské, Horný Vrch, Bôrová, Pod dielom, Kopánky, Podkružie, Potoky, Pastovník, Hájiky, Rúbanky, Salašek, Predné hony, Kopánky, Na skale, Potoky, Záhorčie, Kopanice, Hájek, Potoky

Miesto, okres Považská Bystrica:, 7 z 17

Na Moriaka, Medziháje, Na hájiku, Líščia dolina, Dúbrava, Pri Borskom Hájnikovi, Medvedia skala, Dolný Križovec, Riečica, Turkoviech, Strihovské, Pri hájove, Nadovsie, Druhé pole, Podlipie, Sihôtky, Za železnicou, Nad hradskou, Dolinky, Zábrezie, Nadtepličie, Háj, Lúčky, Dúbrava, Lazište, Úvozy, Malý Manín, Lúčky, Hriadky, Nad Červencom, Lipie, Horné pole, Dúbravka, Ziemky, Tretie pole, Konské, Sihoť, Lúky, Dúbravy, Horekončie, Za štrekou, Dúbravy, Pasienky, Drahy, Dolné Lúčky, Kobelia, Predné hony, Kulhinec, Záhradište, Radvaň, Chríby, Pod Lazišťom, Hoľazne, Kiahnina, Baškovec, Pod Konským, Horné lúčky, Zákružie, Zamanínie, Úvozy

Miesto, okres Považská Bystrica:, 8 z 17

Dolný háj, Pod Hoľazňami, Holazné u Rašova, Kopánky, Kopanice, Cesnátka, Kravince, Salašky, Zasyp, Stráň, Podzemie, Háj, Trstnica, Okolo zámku, Pod dubím, Sedlo a Kruh, Smrekovec, Vrchpotočie, Vysoké, Hrby, Nad hore Končie, Hlboké, Záhajčie, Zadna košela, Na skalkách, Podborie, Pod Kalinou, Poddubovčie, Horné lánce, Obora, Predné hriadky, Lazy, Mravuštie, Laz pod Hájom, Uhliská, Dolinky pri Kráľovke, Pod Táračkou, Dúbrava, Dielnica, Zadný Mondecký laz, Hončeky, Maližná dolina, Prostredné lány, V psej, Podhajčie, Prieloha, Nad podprievalom, Zajarčie, Zadné zahorčie, Humenec, Dlhé hony, Hlboká, Zákopa, Pekaríky, Kosakove, Prúdy, Pažitie, Pod Skalicami, Za Nivkou, Rybarovské

Miesto, okres Považská Bystrica:, 9 z 17

Dávidovo, Tŕpkové, Žadovce, Horný háj, Pred Bormi, Borie, Nivky, Kopanice, Vysoká, Kopatiny, Diel, Vavrincová, Predné lúky, Háje, V húšťach, Prieseky, Pri mlyne, Pieskova, Nad Haptajom, Dolina, Na háje, Pod Manínom, Skotňa, Sedlisk, Pod Strachovnicu, Lánček, Bystré, Pod Hradištie, Janová, Tomanovský vrch, Nadhumenie, Kúty, Do lazov, Háj, Pod Hoľazňami, Ravice, Močiare, Laz, Podmelkovym, Jama, Záchrastie, Predné lány, Stránie, Vlčkova, Za Prevratom, Hrb, Medzihorie, Zálipie, Prielohy, Kúty, Miškech laz, Pod Chudým, Predna košela, Chrástka, Pod Kopanou, Medzijarčie, Dlhé lúky, Široká, Vápenky, Drahošova

Miesto, okres Považská Bystrica:, 10 z 17

Proti Paseckej skale, Zábreh, Pod krížom, Salášek, Predný Mondecký laz, Zadné Kopanice, Stráň, Ulahlisko na Chribe, Lipkova, Prašnica, Medzi jarkami, Pod Ivanovou, Na lánoch, Kremení, Nalúčie, Šiková, Horná Kopánka, Pod vŕškom, Za bukovinou, Diely, Záhradky, Na rúbaniskách, Skala Rohatá, Hvozdie, Nad sadmi, Babušovské, V hájoch, Noviny, Kruhy, Dielne lány, Vrch Diel, Sklady, Predné lány, Sihoť, Pod krížnym, Doliny, Kopec Jasenica, Horné lúky, Diel, Závažie, Lazy, Dlhý diel, Podhorčie, Okrúhle, Háj, Kúty pri Moštenci, Pri strážnom domčeku, Žiar, Dedkovo, Urbanová, Chrástky, Háj a Gambove, Kalný laz, Pod ostrým, Zadné Melkovy, Hriadky, Pod salaškami, Príhlavky, Nad Drezákom, Blízke Závršie

Miesto, okres Považská Bystrica:, 11 z 17

Šamierova kopanica, Podkraviak, Janova dolina, Hlodky, Prostredné lánce, Vražiny, Pohorela, Prielohy, Mokradza, Kozín, Dolná lúka, Nad Kondorkom, Dolné záhumnie, Na kopanici, Na jamách, Hlavy, Uvoz, Kraviak, Pod Úvozom, Prihlavky, Záhumnie, Bukovina, Žlabiny, Vrchoviny, Noviny, Šibeničné, Zadné Lazy, Doliny, Uľahle, Lúky, Rúbanisko, Ivanova, Pod lipkovou, Vrch Prevrat, Špalkovská kopanica, Dolina, Strzeniska, Zadné lazy, Sedlište, Záchrastie, Zadné zahumnie, Podstránie, Sigôtky, Horné dielnice, Vršteky, Medzi lazom, Dlhé, Šuvarov laz pod Lažtekom, Na briežku, Vrchy, Kopanica, Pod skladom, Cerova, Chrib, Laz, Ivanka, Dlžiny, Dolné podcestie, Rúbanisko, Brezovice

Miesto, okres Považská Bystrica:, 12 z 17

Nadhumnie, Udiča, Kopanice, Viešky, Prievraty, Dlhé kusy, Rubanie, Chotárne nivy, Nad obrazmi, Horky, Holé vrchy, Stran, Nad poduhlištím, Chrasť, Predné dielnice, Trstenec, Prielohy, Zadné hriadky, Stredné hriadky, Breziny, V doline, Nadobrazie, Zadné dielnice, Pri Nosickom, Lánce, Rybarovske, Predné záhumnie, Pod Lažtekom, Krivé nivy, Zadné Bukoviny, Vrchovina, Ostré, Šimunová, Dušianica, Nad lipou, Podlazie, Boky, Strmé váhy, Stodolisko, Na mestskom, Viechy, Páleniská, Radová, Slatiny, Lán, Rovienky, Do zasypu, Horné podcestie, Záhumnie, Podcestie, Štepnica, Podolok, Za lúčie, Za Hôrčinou, Predné lazy, Nivky, Nad Zápotočím, Medziskalie, Háje, Poduhlište

Miesto, okres Považská Bystrica:, 13 z 17

Ploštiny, Pod Skalkou, Prostredné nivy, Za Úvozom, Chrib, Snožek, Háj, Nad mlynom, Nad Kremeňmi, Škrabkovce, Bučovec, Klaňák, Biarovci, Na Kohútke, Podlazie, Matejkov, Kamenitá, Kopšovec, Gaborky, Háj, Stará paseka, Za štrekou, Hujkov, Hrubá zem, Nad Modlatínom, Dolná Maríková, Salaňovce, Behúňky, Bariny, Panička, Vrchoňa, Dielec, Hradište, Na doline, Kršíkovce, Šmarhanova hora, Smarhánka, Suchý vrch, Papradňanov žiar, Na Vŕšku, Kovačovec, Kúsky, Mestušovec, Hlavy, Paliesek, Lipová, Granatov, Krivačkov Baran, Šulíkovec, Kopšov, Stávka, Chotárna, Dúbravy, Raganka, Nad Lamašovci, Hrkotov, Pred Beňovskovci, Babčanská, Dlhé hony, Katlina

Miesto, okres Považská Bystrica:, 14 z 17

Lazy pod Makytou, Trňov Baran, Oblesky, Slatina, Nivy, Stráne, Kotlovina, Duľahel, Záčernie, Dolná Maríková, Grapka, Huboč, Pažite, Baran Richtárov, Vrch Skala, Vráblovci, Nad Ráztokou, Patákovce jv., Kopánka, Nad Kurejovci, Mýtovec, Šimunky, Nad Gašparovci, Palovce, Boky, Hraboviny, Pod Hantalovou, Mlynárske brehy, Žiar, Belákovec, Brhlov baran, Pozdechov, Dolinka, Vrch doliny, Kleštinská, Náskladia, Na kotolnici, Košariská, Kuchtovský baran, Vŕšky, Králikov, Ševelovec, Máňové, Bakalov, Pri jarkoch, Dubnik, Kurička, Grapa, Kýčera, Brázdelná, Modlatín, Rudašov s., Omámovci, Patákovec, Martinov Baran, Nad Lamošovci, Rubáne, V paseke, Chochlov, Vlkovce

Miesto, okres Považská Bystrica:, 15 z 17

Stránice, Baran Urgošov, Rúbaň, Uboč, Kadubové, Jurisov, Javorník, Úbrodčie, Pleškov, Záhumenie od Váhu, Bakalovce, Bukovina, Hantalová Kýčera, Gacov, Veľká stráň, Holazne, Handarovci, Pri klincovej ceste, Dubovec, Za vrchom, Pod cestou, Kobárovský Baran, Oborisko, Horná Maríková, Tylkov, Bukovina, Gáborové, Kriváčkov, Dunov, Pri šípe, Kúty, Svitková, Urbanovské za železnicou, Tupov, Hlboká, Zemanovce, V sedle, Končiny, Vráblov Baran, Malá stráň, Borsenovci jz., Lazček, Hodoškovec, Michalova skala, Jastrabie, Mechnitá, Miškovci, Stružnica, Pleše, Viktorov, V lazoch, Hromové, Oblezky, Pri bučku, Dunov, Urgošov, Vrch háj, Svrčinovec, Figlovci, Besné

Miesto, okres Považská Bystrica:, 16 z 17

Horná Maríková, Rodárových lán, Háje, Pod Končitou, Háje, Vráblov Baran, Hatalová Kýčera, Hranice, Pred Hôrkami, Za Hrabovým hájom, Starovské Záhumnie, Prúdik, Nivy, Chovancovské jarky, Nad jarkami, Poddielie, Kúsky, Nad mlynom, Lúky, Horevsie, Povrazy, Za ihriskom, Smetanovský laz, Horné nivy, Kúty, Zádelie, Hrady, Hliny, Pod Snoch, Homianske Priečnice, Pod Vlčou horou, Kreslo, Prostredný, Pleše, Zábrezie, Kobylia dolina, Lúky, Dubové, Mukovce, Pod širokou chrasťou, Stavnica, Jedlovník, Malý laz, Zavancinie, Poddubie, Ježkovec, Čierny potok, Dielce, Puškov diel, Kopanice, Koňacia a Snoh, Bôrie, Vrchoviny, Konošia, Pod hájom, Dolné Nivy, Zarakytie, Nadávky, Grúnik, Dlhé

Miesto, okres Považská Bystrica:, 17 z 17

Bôriny, Stráňa, Dolné Hvozdy, Hájek, Lazište, Nadlúžie, Vinice, Jakubov, Obora, Dubník, Podskaľanka, Pod Žibridom, Ogrnovisko, Grúň, Chorvátky, Hrbatá niva, Nad Skalicami, Priečnice, Jarečky, Lánce, Horné Záhliničie, Modráková, Nad Vrchovinami, Zástražie, Osikové, Krúžok, Veľký Háj, Kráčiny, Dúšalov, Hriadky, Rovienky, Medzimaleničie, Močiar, Kardošov, Vŕšky, Podlúčie, Marek, Hvozdy, Pod Priesečnou, Za Velikou

miesto inde

Považská Bystrica (619x), Horná Mariková (206x), Papradno (190x), Domaniža (176x), Udiča (152x), Pružina (150x), Mariková (141x), Dolný Lieskov (98x), Dolná Mariková (97x), Plevník - Drienové (97x), Milochov (89x), Horný Moštenec (78x), Dolný Moštenec (73x), Malé Lednice (73x), Tŕstie (69x), Prečín (60x), Horný Lieskov (58x), Lieskov (55x), Považská Teplá (52x), Moštenec (52x), Zemiansky Kvašov (51x), Sádočné (51x), Sverepec (50x), Bodiná (49x), Podskalie (48x), Praznov (47x), Prosné (47x), Vrchteplá (46x), Brvnište (42x), Jasenica (41x)
miesto v Považská Bystrica
miesto v Horná Mariková
miesto v Papradno

Podobné, okres Považská Bystrica:

2665x turistika, 2119x miesto, 135x strom, 127x orientačný bod, 78x poľovnícky posed, 52x turistické informácie, 33x prístrešok, altánok, 27x miesto na piknik, 26x ohnisko, 18x atrakcia, 18x studňa, 11x orientačná mapa, 11x chranený strom, 9x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Považská Bystrica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-povazska-bystrica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.